Isikuandmete kaitse

  1. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on DIGIPILET MTÜ. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
  2. DIGIPILET MTÜ Kasutaja isikuandmeid Kasutaja Veebisaidile registreerumisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel.
  3. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida Kasutaja Veebisaidil esitab, kui ta sisestab andmeid piletite ostmiseks. Sellisteks andmeteks on: Kasutaja nimi, vanus, e-­posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud andmed.
  4. DIGIPILET MTÜ kasutab isikuandmeid Kasutajale teenuste osutamiseks. Nimetatud teenuste all peame eelkõige silmas kodulehel Kasutajatele piletite vahendamist ja uudiskirja saatmist.
  5. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete. Kasutajal on õigus uudiskirja tellimus igal ajal lõpetada kooskõlas kodulehel ja/või uudiskirjades toodud juhistega. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasiulatuvalt tagasi võtta.
  6. DIGIPILET MTÜ ei edasta Kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a. punktis 4 toodud eesmärkidel.